Lidské smečky

0 Comments

Lidské smečky

Lidé v dávné minulosti si uvědomovali, že přežít v drsných podmínkách nemohou osamoceně jako jednotlivci, ale pouze ve skupinách. Proto se sdružovali do lidských smeček. Inspirovali se přírodou a název smečky vycházel jednak z lokality, kde se zdržovali i z pozitivních schopností zvířat, které si přisuzovali. U nás snad nejznámější název smečky je Osada havranů, kterou zviditelnil spisovatel Eduard Štorch ve stejnojmenné knize.
Na obraze jsou symbolicky ztvárněné ukázky smeček, které se váží na prostředí. Je to vodní svět rybomužů nebo vzdušný svět ptakožen. Skladba každé smečky nebyla homogenní, ale různorodá s předem určenou hierarchií. V každé smečce byli siláci, kteří zabezpečovali běh společenství. Dále pak výrazní vůdci a také odpadlíci, kteří již v kolébce, aniž to tušili, byli předurčeni k obětování či likvidaci. Na obraze jsou naznačeny i vlastnosti jedinců, které utvářely kolorit smečky. Vidíme touhu, která nutí ptakoženy opustit hnízdo a rozlétnout se do širého světa. Vedle touhy se uhnízdila apatie, která brání překročit práh sídla. V louce stojí hraboši s holým zadkem, kteří byť hrabou sebe sebevíc, nemohou se zbavit dojmu, že jejich zadek je stále holý. Had v ústraní pod skalou číhá na svoji příležitost. Dominantní postavení v obraze má rysožena, symbol sexu. A to proto, že sex je jednou z podstatných složek, která od pradávna ovlivňovala běh dějin v lidské společnosti.
Dnes bychom se nemuseli držet ve smečkách, protože drsnost podmínek ohrožující přežití pominula. Ale není tomu tak. První soužití ve smečce zažíváme už v mateřské školce a později celý produktivní život v zaměstnání. Existence ve smečce nás omezuje. Musíme často ohnout hřbet, dělat nežádoucí kompromisy, někomu ublížit nebo si nechat ubližovat. Až když zestárneme, nemusíme žít ve smečce, jsme svobodní a stáváme se osamělými vlky. Tento stav je velkým darem, kdy můžeme plnohodnotně rozvíjet své tělo i ducha, protože nejsme nikým omezováni. Ovšem ne každý se s tímto darem vyrovná a raději chce žít v područí.