Rozlišenost

Rozlišenost

Svět bohů se ozřejmuje v duchovnosti a pohlavnosti. Duchovnost přijímá a chápe, je povahy ženské. Pohlavnost plodí a tvoří je povahy mužské. Pohlavnost muže je více zemská, pohlavnost ženy je více duchovní. Duchovnost muže je více nebeská, směřuje k většímu. Duchovnost ženy je více zemská, směřuje k menšímu. Muž a žena se stávají jeden druhému ďáblem, když své cesty nerozdělí. Muž a žena jsou stvořeními, které by ve své rozlišenosti měli ctít svoji polaritu a směřovat každý na své místo.