Rostoucí a Planoucí

Rostoucí a Planoucí

Je mnoho bohů a mezi nimi jsou dva bohoďáblové. Rostoucí a Planoucí. Planoucí je Erós v podobě plamene. Svítí tím, že stravuje. Rostoucí je Strom života, jenž se zalená a růstem v sobě hromadí živoucí látku. Erós vzplane a hyne, ale Strom života pozvolna a neustále roste nesmírnými časy.