Myšlenka a touha

Myšlenka a touha

Démon pohlavnosti přistupuje k duši jako had. Nazývá se touhou a původcem je myšlenka. Démon duchovnosti se hrouží shůry jako bílý pták. Je zpola lidskou duší, nazývá se myšlenkou, jejímž původcem je touha. Had je zemskou duší, je duch a příbuzný duchům zemřelých. Je povahy ženské, dráždí naši žádostivost a vyhledává společnost zemřelých, kteří nenašli cestu na druhou stranu k individuálnímu bytí. Pták je povahy mužské a je činnou myšlenkou. Cudný a osamělý bílý pták vzlétá vysoko nad zem. Přináší zvěst o těch, kdož jsou v dáli, kdož nás předešli a jsou dovršeni. Je rádcem individuálnímu bytí.