Gnóze podle C. G. Junga

Gnóze podle C. G. Junga

Dne 17. ledna roku 1914 měl Carl Gustav Jung vidinu o zemřelích, kteří se vrátili z Jeruzaléma od nejsvětějších hrobů. Jejich výlet zřemě nebyl úspěšný. Nenalezli to co hledali. Na základě této vize Jung sepsal dílo Septem Sermones ad Mortuos (Sedm promluv k zemřelým). Jedná se o pychologicko-gnostickou kosmologii, při které vycházel z myšlenek Basileida Alexandrijského. V každé Jungově promluvě se nachází ten, který ví – gnostik a zemřelí, kteří nejsou mrtví, ale nevědomí. Zemřelí se ptají gnostika a ten jim ozřejmuje zákonitosti kosmu. Každý obraz z cyklu představuje jednu promluvu.