Dualismus

Dualismus

Dobro a zlo neexistuje. Dobro a zlo i jeho proměnlivou rovnováhu si vytvářejí lidé sami. Lidé si vytvářejí i božstvo, proto si vytvořili i boha a ďábla. Dualismus boha a ďábla je plností a prázdnotou, plozením a ničením. Oběma společné je jejich působení. Působení je spojuje a stojí nad nimi. Zlem je i hmotný svět, ve kterém člověk nuceně žije. Jeho protikladem je svět nadkosmický.