Abraxas

Abraxas

V nadkosmickém světě sídlí Abraxas. Abraxas je sluncem a zároveň věčně hltajícím jícnem prázdoty, zmenšovatelem a rozmělňovačem ďábla. Abraxas plodí pravdu i lež, dobro i zlo, světlo i temnotu. Je strašný i nádherný, plné spojuje s prázdným, je láskou i vraždou lásky, světcem i zrádcem. Abraxas lidské pokolení nevnímá, neboť je mimo jeho rozlišovací schopnost. Pro bytosti hmotného světa je Abraxas neuchopitelný.